XUẤT XỨ BANKCOIN (BANK) là một đồng tiền kỹ thuật số được phát triển dựa trên nền tảng Blockchain nhằm mục đích làm giảm các trở ngại trong việc