LINK ĐĂNG KÝ: https://bitlendcoin.co/ref/icohunterclub XUẤT XỨ Sẽ cập nhật sau.. THÔNG TIN BTL – Tổng số BTL cung ứng: 10.000.000 token – Tổng số ICO bán ra: 6.000.000