🎯 THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Tên coin: Exacoin – Viết tắt: EXA – Kiểu coin: PoW – Thuật toán: Equihash – Tổng số coin: 27,000,.000 EXA –