LINK ĐĂNG KÝ: https://ico.ezpos.io/register?r=uRdD0t8QJpIj1qz2yVnY (Tặng 5 tokens cho tất cả nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản trong thời gian chào bán ICO) XUẤT XỨ Trụ sở tại