🎯 THÔNG TIN CƠ BẢN: – Tổng cung ứng: 8,000,000 HCR – ICO bán ra: 1,500,000 Hotcrypto (HCR) tokens – Giá bán ICO: 0.5 – 4.7$ – ICO