XUẤT XỨ Dự án này được biết là đến từ Balan, tuy nhiên đội nhóm phát triển là những ai thì vẫn không được tiết lộ, nói chung