MAGICCOIN là ICO sẽ được bán trực tiếp trên sàn giao dịch bên ngoài (cụ thể là sàn Cryptopia). Lí do họ đưa ra (nhưng thực tế là