ĐĂNG KÝ: https://www.thekey.vip/referral/6865f239 (Đăng ký theo link trên được tặng 100 TKY + 5% giá trị ICO nếu xác minh tài khoản trước 8.1.2018) XUẤT XỨ: Từ Trung Quốc,