XUẤT XỨ Theo tìm hiểu của icohunter.club thì ICO này xuất xứ từ Singapore. Mục đích phát triển TNC là để dùng làm phương tiện thanh toán của